Gelin – Kaynana Problemleri

Gelin kaynana problemlerinin tarihi aile kurumu ile yaşıttır. İnsanlığın ilk evliliklerinden bu yana süregelen çatışmalar toplumsal sanatta da kendine yer bulmuştur. Türkülere, manilere, tiyatro oyunlarına konu olan tartışmalar hep var olmuştur.

Geçmiş yıllarda bir ömür süren didişmeler ve mutsuzluklar olarak hayatta yer bulan bu durum artık kendini daha fazla boşanmalara bırakmıştır. Fakat bu konunun üstesinden gelebilmek pek tabi mümkündür.

Problemleri azaltmak ve üstesinden gelebilmek için önce kaynaklarının araştırılması gerekmektedir.

Uzmanlar gelin kaynana arasında yaşanan sorunların başlıcalarını şöyle sıralıyorlar:

Sorunlu evliliğe sahip kayınvalideler:

Genelde sorunlu evlilikleri olan kayınvalideler oğullarının mutlu evliliklerine gelinleri üzerinden gizli bir kıskançlığa girebilir. Bunu açıkça dile getirmeseler de “ben mutlu olmadım, onlar da mutlu olmasın” güdüsü alt beyinlerinde yer alır. Bu da sorunlu bir başlangıca sebep olur.

Paylaşılamayan oğul

Özellikle eşi vefat etmiş kayınvalidelerde daha fazla görülen paylaşamama durumu aile kurulurken temellerinin bozuk başlamasına sebep olur. Erkek annesi oğlunun bir gün evlenip yuva kuracağı fikrine kendini hazırlamıştır. Bunun bilincinde olsa bile başka birini çok seviyor olmasının ona olan sevgisini azaltacağını düşünür. Bu durumda çatışmanın ortasında kalan oğluna büyük bir dengeleme görevi düşmektedir. Bunun bir kere üstesinden geldiğini ortaya koyabilirse çatışmalar çok daha azalacaktır.

Aşırı korumacı anne

Oğullarına olan ilgisini oğullarının eşlerinden de bekleyen anneler onların evliliklerinde yıpratıcı olabilir. Gelinlerin evdeki işlerinde sürekli bir eksik yan bulup eleştirirler. Bu da gelin tarafından bir süre sonra tepkiye neden olur. Özellikle çalıştığı için evlerine fazla zaman ayıramayan gelinler bu durumla daha fazla muhatap olurlar. Böyle çatışmalarda kayınvalideye hem damat hem de gelin tarafından sabırla bu şekilde yaşamaktan mutlu oldukları anlatılmalıdır. Bir süre sonra vazgeçecektir.

Birlikte yaşamak

Aynı evde bir kişiyle yaşamın düzenine alışmanın bile zor olduğu bir durumda hem koca hem de kayınvalide ile yaşamak günümüz şartlarında zordur. Özellikle evliliğin ilk zamanlarında biraz alışma süreci ve özgürlük alanı isteyen gelin tarafında aynı evde yaşamak konusu bir boğulma haline gelebilir. Bu durumun en iyi çözümü; eğer şartlar el veriyorsa yakın ama ayrı oturmaktır. Böyle bir imkan yoksa nispeten daha büyük evlerde oturmak. Bu imkan da yoksa zaman zaman baş başa vakit geçirmek için imkan oluşturmaktır.

Çocukların bakımı

Gelin – Kayınvalide çocukların bakımı konusunda da ters düşebilmektedir. Özellikle karı-koca çalışan aileler annelerden çocukların bakımı konusunda destek almaktadır. Bu desteği alırken çocuklarına aşırı düşkün gelinler kayınvalidelerin çocuklarına kendi çizdiği sınırlar dahilinde hizmet etmesini istemektedirler. Elbetteki değişen zaman ve şartlar ışığında çocuk bakımı konusunda uyarılarda bulunulabilir fakat bu uyarılar sıklaştıkça torun sevgisini de bir kenara bırakıp, kayınvalideleri yaralayabilir. Gelinler bu konuda biraz daha dikkatli olmalıdır.

Kurulamayan empati

Sorunlar henüz filizlenme aşamasındayken hem gelinler, hem de kayınvalideler maalesef empati kurmaktan uzaktır. Bunun sonucu olarak da henüz alışma aşamasında oldukları yeni rollerine alışamadan çok büyük sorunlarla yüzleşebilirler. Empati kurma konusunda gelinlere büyük sorumluluk düşmektedir. Oğullarının artık yeni bir rolü ve hayatı olduğu fikrine onları alıştırmalıdırlar. Kayınvalideler ise kendi yaşadıkları süreçleri hatırlayarak öncelikle kendi oğlu olmak üzere çiftin hayatı üzerindeki negatif etkiyi kaldırmalı, hatta onlara yaşadıkları başka problemleri hafifletmeleri konusunda destek olmalıdırlar.

Sonuç olarak sorunların büyük bir kısmı çözümsüz değildir. Bazılarının üstesinden kişisel olarak veya ailesel olarak gelebilmeniz mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda işin uzmanlarına danışmanız daha büyük problemler yaşamaktan sizi alıkoyabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.